Šta je data novinarstvo

INFOGRAFIKA: Sta je data novinarstvo

Data novinarstvo je, jednostavno rečeno, novinarstvo zasnovano na podacima. Podaci, odnosno date, nisu informacije do kojih novinar dolazi u intervjuima ili konferencijama za medije, već obilje podataka koje se nalazi u računarskim bazama. Data novinar koristi podatke, kroz proces dalje selekcije, filtriranja i analize, vizuelno ih obrađuje i kreira grafiku koja ih na precizan, oku prijemčiv, i pre svega razumljiv način predsatavlja ili objašnjava.

Dobro novinarstvo se oduvek zasnivalo na proverenim činjenicama, među kojima su često bili i statistički podaci. Ali sami podaci ništa ne znače dok ih novinari ne “ispričaju” i pretvore u informacije. Sa razvojem baza podataka, u terminologiju je ušao i pojam Big Data , koji označava masu kompleksnih podataka koju je obraditi na tradicionalan način praktično nemoguća misija. Obilje ovih podataka preraslo je prvobitne aplikacije koje su služile za njihovu obradu. Istovremeno, u novinarstvu je rasla potreba za korišćenjem i predstavljanjem ovih podataka kao informacija.

U poslednjih petnaestak godina data novinarstvo – odnosno novinarstvo zasnovano obradi i novinarskoj prezentaciji data, iz zanimljive novotarije preraslo je u potrebu medija.     

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *